تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - گفتگوی با خدا

از خدا خواستم عادت های زشتم را ترکم بدهد,

خدا فرمود : خودت باید آنها را رها کنی.


از خدا خواستم فرزند معلولم راشفا دهد,

خدا فرمود : روحش سالم است, جسم موقت است.


از او خواستم به من صبر عطا کند,

فرمود :صبر حاصل سختی و رنج است،

عطا کردنی نیست, آموختنی ست.


گفتم : مرا خوشبخت کن,

فرمود: نعمت از من خوشبخت شدن از تو.


از او خواستم مرا گرفتار درد و عذاب نکند,

فرمود: رنج از دلبستگی های دنیایی جدا و به من نزدیکترت می کند.


از او خواستم روحم را رشد دهد,

فرمود : خودت باید رشد کنی , من شاخ و برگ اضافی ات را هرس می کنم تا بارور شوی.


از خدا خواستم کاری کند که از زندگی لذت کامل ببرم,

فرمود :برای این کار من به تو زندگی داده ام.


از خدا خواستم کمکم کند همان قدر که او مرا دوست دارد, من هم دیگران را دوست بدارم ,

خداوند فرمود : بالاخره اصل مطلب را گرفتی