تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - دریاچه ها
1389/08/7

دریاچه ها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


دریاچه (بالا سمت چپ) بزرگترین دریاچه دنیا در آسیا_ اروپا واقع شده است و دریاچه سوپریور (بالا سمت راست) درقاره امریكای شمالی دومین دریاچه جهان از لحاظ وسعت می باشد.

نزدیک به 230000 کیلومتر مکعب آب در فرورفتگی ها و چاله های مختلف سطح خشکی ها جمع شده و دریاچه ها را به وجود آورده است. دریاچه ها در چشم انداز جغرافیایی زمین از شکل های موقتی به شمار می رود. قدمت بعضی از دریاچه ها از تاریخ پیدایش انسان نیز بیشتر است، درمقابل دریاچه هایی هم بوده اند که پیدایش و ازبین رفتن آنها بیش از چندین سال طول نکشیده است. به هر حال هر دریاچه با هر عمق و وسعتی و در هر موقعیت جغرافیایی عمر محدودی دارد و سرانجام محکوم به فناست.
برای تشکیل یک دریاچه، وجود یک گودال بسته، یعنی گودال که از هر طرف محصور باشد و آبی که آن را پر کند کافی است. گودال های بزرگ و کوچک با فرایند های مختلف و مکانیزم های متفاوت در هر نقطه از سطح خشکی ها تشکیل شده وآب هم در هر ناحیه ای به مقدار کم یا زیاد پیدا می شود، بنابراین دریاچه ها را در هر عرض جغرافیایی و هر ارتفاعی که آب حداقل مدتی از سال به صورت مایع باشد، می توان پیدا کرد.
در مناطق پرباران استوائی تعدد دریاچه ها یک امر طبیعی است. مناطق بیابانی به سبب شرایط نامساعد،جایی است که کمتر انتظار دیدن دریاچه می رود با وجود این در حواشی بیابانها دریاچه های زیادی، هر چند موقتی و کم اهمیت، می توان مشاهده کرد.
مقدار آب تمام دریاچه ها اعم از شور یا شیرین، در مجموع آب قابل دسترسی دنیا خیلی ناچیز است با وجود این به سبب نقش آنها در زندگی انسان و فعالیت های اقتصادیش، از اهمیت خاصی برخوردار است.
دریاچه های آب شیرین در مناطق مختلف ضمن اینکه مخازن آب مصرفی انسانها در زمینه های مختلف بهداشتی و کشاورزی و صنعت است در عین حال قسمتی از پروتئین مورد نیاز ساکنین اطراف آن را تأمین می کند.
دریاچه های شور، مخازن املاحی است که می تواند پایه صنایع شیمیایی در یک ناحیه باشد و یا آنرا تکمیل کند.
موجودیت دریاچه ها با فرایند های مختلفی ارتباط داردکه گودال های بسته را ایجادمی کند. در هر ناحیه که آب برای پر کردن چنین گودال هایی فراهم باشد، در آنجا امکان فرسایش نیز خواهد بود و حاشیه دریاچه سریعتر از آنچه تشکیل شده شروع به تخریب و از بین رفتن خواهد کرد. این پدیده هنگامی که دریاچه یک مخرج سطحی داشته باشد، خیلی سریعتر اتفاق می افتد. در خلال آن آبهای وارده مواد مختلف رسوبی را به داخل دریاچه حمل کرده و گودال آنرا پر می کند و فعالیت زیستی جانداران نیز به این عمل کمک می کند. از این رو طبیعی است که طول زندگی یک دریاچه محدود باشد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین