تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - زیست بوم دریایی و بافت غذایی
1389/09/1

زیست بوم دریایی و بافت غذایی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


یك زیست بوم دریایی متشكل از تولیدكنندگان (گیاهان)، مصرف كنندگان (جانوران) و تجزیه كنندگان (باكتریها، قارچها) است. در یك زیست بوم، مواد مغذی و انرژی خورشید به غذا تبدیل شده و مورد مصرف جانداران گوناگون قرار می‌گیرد. سرانجام جانداران می‌میرند و تجزیه می‌شوند بدین ترتیب مواد مغذی را آزاد ساخته و چرخه غذایی مجدداً تكرار می‌شود.

گیاهان با استفاده از انرژی خورشید و مواد رنگی نور ساختی، مواد غنی از انرژی (مانند هیدراتهای كربن) را تولید می‌كنند. بنابراین گیاهان، تولیدكنندگان اولیه هستند. مصرف كنندگان (جانوران) برای تغذیه متكی به گیاهان هستند و معروف به «هتروتروف» می‌باشند. برخی از جانوران مستقیماً از گیاهان تغذیه می‌كنند و گیاهخوار گفته می‌شوند. جانورانی كه غذای خود را از حیوانات دیگر تأمین می‌كنند معروف به گوشتخواران هستند. همه چیز خواران از گیاهان و جانوران تغذیه می‌كنند. پس از مرگ، گیاهان و جانوران توسط ریزه خواران (معمولاً باكتری و قارچ) تجزیه می‌شوند و مواد مغذی به آب باز می‌گردند.

پستانداران دریایی
پستانداران دریایی (مهره داران) شامل نهنگها، دلفین‌ها، گرازهای دریایی، خوك‌های دریایی، شیرهای دریایی و شیرماهیها می‌شوند. این جانوران خونگرم، هوازی و بچه زا هستند. این پستانداران فاقد پا بوده و به وسیله دم افقی خود شنا می‌كنند. به عبارت دیگر، مانند ماهی با باله شنا نمی‌كنند. پستانداران دریایی برای تامین غذا به دریا وابسته‌اند و بشتر عمر خود را در آب سپری می‌كنند.
عظیم الجثه ترین نهنگها، شامل انواع آبی رنگ، صاف، كوهان دار و نهنگ خاكستری است كه در حقیقت از نوع نهنگ های بالنی هستند. نهنگ آبی كه عظیم الجثه ترین جانور روی زمین است روزانه حدود 3 تن كریل می خورد. پرنده‌های دریایی
پرنده‌های دریایی از آشناترین و چشمگیرترین انواع حیات دریایی می‌باشند. برخی از آنها تقریبا تمام عمر خود را در دریا سپری می‌كنند و برخی به زحمت می‌توانند بر روی زمین حركت كنند. برخی از پرندگان دریایی از دریا فقط به عنوان یك منبع غذایی استفاده می‌كنند. پرندگان دریایی می‌بایست آب را بیاشامند بنابراین غده عرقی جهت دفع نمك اضافی در قسمت نوك دارند. اكثر پرندگان برای خشك نگهداشتن پرهای خود، یك غده نزدیك دم دارند. سالیانه چند هزار پرنده دریایی در اثر آلودگی نفتی یا عملیات دفع مواد زائد جان خود را از دست می‌دهند.

جانداران بستر اقیانوس عمیق
گونه جاندارانی كه در بستر اقیانوس عمیق زندگی می‌كنند و هم چنین فراوانی آنها به میزان غذای موجود و ساختار بستر (بستر رسوبی یا بستر صخره‌ای) بستگی دارد.
غذای جانداران ساكن بستر اقیانوس به طور عمده از عمل نور ساخت كه در لایه های سطحی صورت می‌پذیرد تأمین می‌شود. بیشتر غذای تولید شده در لایه نورگیر مصرف می‌شود و تنها مقدار كمی ازآن با درصد ناچیزی از تولید، به كف اقیانوس می‌رسد. منفذهای گرمایی موجود بر روی پشته‌های میان اقیانوسی محل سخت و مناسبی را برای تجمع غذا كه مورد نیاز جانداران است به وجود می‌آورند. بدین ترتیب سیستمهای منفذ فعال كه با رشد غنی جانداران احاطه شده‌اند مانند یك مرغزار سرشار از حیوانات در میان یك ناحیه بدون سكنی هستند.پایگاه ملی داده های علوم زمین