تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - جانداران دریایی
1389/09/4

جانداران دریایی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


نمونه هایی از انواع فیتوپلانکتونها

پلانكتون‌های اقیانوسی شامل حیوانات و گیاهان ذره‌ای شناور می‌شوند و از آنجایی كه شناگرهای ضعیفی هستند به آسانی به وسیله جریانهای اقیانوس جابجا می‌شوند. این جانداران به هر نقطه‌ای كه امواج آنها را ببرند، منتقل می‌شوند. پلانكتون‌های دریایی به فیتوپلانكتونها (پلانكتون گیاهی) و زئوپلانكتون‌ها (پلانكتون حیوانی) تقسیم می‌شوند.

فیتوپلانكتون‌ها در واقع گیاهان كوچك تك سلولی هستند. از انواع فیتوپلانكتونها می‌توان دیاتومه ها و دینوفلاژله‌ها را نام برد، كه توده عظیم ماده آلی كه جانوران دریایی از آنها تغذیه می‌كنند را به وجود می‌آورند. به دلیل آن كه فیتوپلانكتون‌ها برای عمل نورساخت نیاز به نور خورشید دارند، معمولاً اجتماع آنها در آبهای نزدیك به سطح در منطقه روشن دریا یافت می‌شود. عمق منطقه روشن به وسیله طول جغرافیایی، فصل، ساعات متفاوت روز و كدورت آب تعیین می‌شود.

زئوپلانكتون‌ها شامل نمایندگانی از اصلی ترین گروههای جانوران دریایی هستند. معمولاً سخت پوستان كوچك (خرچنگها و سخت پوستان) بیشتر حضور دارند. زئوپلانكتون‌ها در تمام اعماق یافت می‌شوند اما فراوانی آنها در آبهای سطحی و نزدیك به سطح بیشتر است. زئوپلانكتون‌های ساكن مناطق عمیق تر، بزرگتر از جانداران ساكن مناطق نزدیك به سطح هستند.

كف زیها جاندارانی هستند كه در نزدیك یا روی كف اقیانوس زندگی می كنند (محیط بستری). برخی از این جانداران (جانوران درون زی) در داخل رسوبات كف زندگی می‌كنند. این گروه شامل پروتوزوآ، انواع كرم‌های دریایی، نرم تنان، سخت پوستان و ستاره‌های دریایی می‌گردند و باكتریها به فراوانی در رسوبات یافت می‌شوند. فراوانی جانداران كف زی در آبهای كم عمق بسیاربیشتر از آبهای عمیق اقیانوس است.

شناگرها جانورانی هستند كه به صورت آزاد شنا كرده و مستقل از جریانهای دریایی حركت می‌كنند. پستانداران دریایی (نهنگ و گراز) و اغلب ماهیان، نرم تنان سفالوپودها (به خصوص ماهی مركب) و برخی سخت پوستان شناگر از انواع شناگرها می‌باشند. شناگرها در تمام اعماق اقیانوس به ویژه در آبهای نزدیك به سطح حضور دارند. بسیاری از انواع جانداران شناگر در طول روز مهاجرت‌های منظم عمودی دارند.

نئوستون‌ها در بالای لایه سطحی آب دریا زندگی می‌كنند. برخی از آنها كاملاً بر روی آب، برخی در لایه نازكی از آبهای سطحی و برخی نیز تنها در عمق 10 الی20 سانتی متری زیر سطح زندگی می‌كنند. از معروفترین جانداران نئوستونی می‌توان ماهیان ژله‌ای و انواع مشابه مانند فیسالیا (مرد جنگی پرتغالی)، وللا (دریانوردبادی) و همچنین حلزونهای شناور و علف سارگاسوم را نام برد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین