تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - پدیده اختلاط
1389/09/8

پدیده اختلاط

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

اختلاط آب اقیانوس‌ها نتیجه تحرك دائمی آب آنها است. تحرك آب در اقیانوس‌ها در مقیاس‌های مختلف انجام می‌گیرد. مولكول‌های آب پیوسته در جنبش بوده و به وسیله گردابهای كوچك منتقل می‌شوند. گردابهای كوچك نیز به نوبه خود، به وسیله جریانها حمل می‌شوند. این چنین حركات چرخشی باعث انتقال حرارت، شوری و سایر خواص می‌شوند.

اگر یك توده آب بسیار كوچك و دور از سرچشمه های انرژی باشد، انتقال حرارت، شوری و سایر خواص فقط به وسیله جنبش مولكولی انجام می‌شود. اگر توده آب نسبتاً بزرگ باشد، اختلاط به وسیله گردابهای كوچك انجام می‌گیرد و بالاخره اگر توده آب بسیار بزرگ باشد، جریانهای آب هستند كه مهمترین نقش را در اختلاط به عهده دارند.
معمولاً اختلاط نتیجه حركاتی است با مقیاس برابر یا كوچكتر از توده آب و حركات آب در مقیاسی بزرگتر از توده آب، بیشتر باعث انتقال توده آب می‌شود تا اختلاط آن. نیروی لازم برای اختلاط به وسیله كشندها و بادها كه خود به وجود آورنده امواج و جریانها می‌باشند، تامین میشود. اختلاط شدید، در اكثر موارد، در سطح آب و نزدیك به كف حوضه صورت می‌گیرد. در سطح آب معمولاً یك منطقه سطحی هم دما یا هم شوری، به ضخامت تقریبی ده‌ها متر، به علت اختلاط ناشی از وزش باد، به وجود می‌آید.
تغییرات وزن مخصوص كه در نتیجه سرد شدن آبهای بسیار شور سطحی، به وجود می آید، به علت فرو رفتن آبهای سنگین تر، باعث اختلاط می‌گردد.
جریانهای موجود در نزدیكی كف حوضه‌ها نیز باعث اختلاط آبها می‌شوند. این‌گونه اختلاط به خصوص موقعی قابل توجه است كه جریانهای قوی آب از طریق موانعی مانند یك آستانه یا یك سلسله جبال اقیانوسی عبور نمایند.
در آبهای كم عمق، اختلاط آبها در روی كف حوضه اهمیت زیادی پیدا می‌كند. در نزدیكی سواحل كشندهای قوی، جریانهای سطحی و امواج، نیروی زیادی برای اختلاط آبها فراهم می‌آورند. در حاشیه قاره‌ها و به خصوص در مصب رودخانه‌ها، آبهای شیرین با آبهای شور در دریاها و اقیانوس‌ها مخلوط می‌شوند.


پایگاه ملی داده های علوم زمین