تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - کوه های زیر دریایی و گویوت ها
1389/10/8

کوه های زیر دریایی و گویوت ها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


نمایی شماتیک از نحوه ایجاد گویوتها:
با حرکت کف اقیانوس بر روی گوشته، هر چه از محل فوران دورتر می شویم کوهها پیرتر می گردند.

فعالیت آتشفشانی که در مجاورت محور رشته های پشتی میان اقیانوسی و سایر نقاط اقیانوس ها جریان دارد، کوه هایی به ابعاد و اشکال مختلف به وجود می آورد که به آنها کوه های زیر دریایی می گویند. در کف اقیانوس ها هزاران مخروط آتشفشانی سربرافراشته که ارتفاع بعضی از آنها به چندین کیلومتر (از کف اقیانوس) می رسد. چون این کوه ها کمتر در معرض عوامل خارجی قرار دارد، لذا فرسایش تغییری در آنها ایجاد نکرده و عموماً شکل ساختمانی آنها حفظ شده است. قلل بعضی از کوه های زیر دریایی به صورت جزیره از سطح آب بیرون آمده است. بنا به نظر دانشمندان، برای رشد یک آتشفشان در کف دریا به حدی که به صورت یک جزیره دربیاید حداقل مدت ده میلیون سال لازم است. هر آتشفشان زیر دریایی که در هر میلیون سال کمتر از 100 کیلومتر مکعب گدازه از آن بیرون بریزد هیچ وقت نمی تواند به سطح آب رسیده و جزیره ای ایجاد کند، زیرا نشست کف دریا سریعتر از آن صورت می گیرد. از طرف دیگر در روی آن قسمت از کف دریا که 20-30 میلیون سال سن دارد فعالیت آتشفشانی متوقف می شود.
گویوت ها کوه های زیر دریایی به شکل مخروط ناقص هستند. سطح قله آنها شبیه دایره و هموار است. گاهی قطر آن به 15 کیلومتر می رسد. فاصله قله گویوت ها از سطح آب اغلب بین 1500 الی 2000 متر است.
گویوت ها نیز مخروط های آتشفشانی قدیمی هستند که زمانی قله آنها به سطح آب رسیده و در معرض فرسایش قرار گرفته است. عوامل فرسایش به خصوص امواج، قسمت فوقانی مخروط ها را به تدریج از بین برده و به صورت فعلی درآورده است. علت غرق شدن این کوه ها در آب، نشست کف اقیانوس می باشد. سن کف اقیانوس در نقاطی که گویوت ها پیدا می شود عموماً بیش از 30 میلیون سال می باشد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین