تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - رشته های پشتی میان اقیانوسی
1389/10/9

رشته های پشتی میان اقیانوسی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

http://www.ngdir.ir/sitelinks/kids/Image/Volcano_FA/safhe_fr2.jpg

رشته های پشتی میان اقیانوسی (Mid Ocean Ridges) از عوارض بسیار مهم سطح کره زمین است که منحصراً در اقیانوس ها وجود دارد. این رشته کوه ها در وسط اقیانوس اطلس و هند و مشرق و جنوب اقیانوس آرام به طول 60000 کیلومتر (یعنی 5/1 برابر میحط کره زمین) کشیده شده است.
رشته های میان اقیانوسی تماما از سنگ های آذرین (ماگماتیک) بازالتی (بازالت اولیوین دار) تشکیل شده است. جزایر آتشفشانی وابسته به این رشته ها (ریفت ها) نیز از همین سنگ ها ساخته شده است. دربخش محوری رشته ها غالباً مواد رسوبی وجود ندارد، بلکه رسوبات از فاصله معینی از محور رشته ها شروع و به تدریج ضخیم تر می گردد تا به دشت های مغاکی که در طرفین رشته ها قراردارد، بپیوندد.
بنا به نظر هولمز (A.Holmes) تشکیل رشته های پشتی میان اقیانوس به سبب جریان های همرفتی (کنوکسیون) داخل گوشته زمین است که در اثر آن ماگمای مذاب به طرف بالا حرکت کرده، رشته های میان اقیانوسی را به وجود می آورد. قسمت های سرد جریان همرفتی نیز در امتداد گودال های عمیق اقیانوس قرار دارد و به طرف پایین می رود.


پایگاه ملی داده های علوم زمین