تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - ژئومورفولوژی کف اقیانوس ها و دریاها
1389/10/15

ژئومورفولوژی کف اقیانوس ها و دریاها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

لایه ضخیمی از آب دنیای وسیع کف اقیانوس ها و دریاها را پوشانده است. آگاهی از شکل ناهمواری ها در این بخش از پوسته زمین عمدتاً از طریق نقشه برداری ممکن شده است.
در نقشه هایی که از کف دریا ها تهیه می کنند برای نمایش شکل ناهمواری از منحنی های هم ژرفا (Isobaths) استفاده می شود. 

همانطور که برای رسم منحنی های تراز باید ارتفاع نقاط از سطح مبنا (سطح متوسط اقیانوس ها) اندازه گیری شود، برای رسم منحنی های هم ژرفا نیز باید عمق نقاط معینی از کف دریا را اندازه گیری کرد.
در حال حاضر به وسیله نقشه هایی که از کف اقیانوس ها تهیه شده است تا حدی می توان از شکل عمومی ناهمواریهای آن مطلع شد. این نقشه ها که توپوگرافی زیر اقیانوس ها را به وسیله خطوط هم ژرفا نشان می دهد نقشه های "باتی متریک" می گویند. بدیهی است هر قدر مقیاس نقشه بزرگتر و فاصله «ایزوباتها» کمتر باشد، جزئیات بیشتری در روی نقشه منعکس خواهد شد.


طریقه نقشه برداری از كف اقیانوس ها و تهیه نقشه های توپوگرافیپایگاه ملی داده های علوم زمین