تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - تقسیم بندی دریاها
1389/10/17

تقسیم بندی دریاها

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

آب اقیانوس ها دارای ویژگی های مشترکی است ولی دریاها که در کنار و یا میان خشکی ها جا گرفته، تحت تأثیر شرایط موضعی بوده و ویژگی های آب آنها نه تنها متفاوت از آب اقیانوس هاست،بلکه از این لحاظ بین دریاها هم اختلافاتی دیده می شود، از این رو به دو گروه دریاهای کناری وداخلی تقسیم می شوند.

دریاهای کناری با وجود این که ارتباطشان با اقیانوس ها نسبتاً زیاد است ولی از خیلی جهات با آنها تفاوت دارند. وسعت نواحی کم عمق و وجود جزایر و ارتفاعات زیرآبی که دریاهای کناری را از اقیانوس جدا کرده، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آنها را تغییر می دهد.
دریاهای داخلی در میان قاره ها قرار دارند، تنگه ها و گذرگاه های کم عمق و باریک آنها را به اقیانوس ها و یابه دریاهای کناری وصل می کنند.
بدین ترتیب دریاهای داخلی بیشتر از دریاهای کناری تحت تأثیر شرایط محلی قرار می گیرند. دریای مدیترانه بزرگترین دریای داخلی دنیاست که بین سه قطعه آسیا، اروپا و افریقا قرار گرفته است. این دریا خود دارای دریاهای کناری مثل: آدریاتیک، تیرنین و اژه می باشد. علاوه بر آن دریاهای سیاه و مرمره نیز که هر یک به تنهایی دریای مستقل داخلی است جزء این دریا محسوب می شوند.
پراکندگی اقیانوس ها و دریاها در سطح کره زمین نظم خاصی ندارد. 81 درصد سطح نیمکره جنوبی پوشیده از آب است. در صورتی که این نسبت در نیمکره شمالی بیش از 62 درصد نیست. حداکثر گسترش آب در نیمکره شمالی بین مدار 80 و 90 درجه، جایی که حوضه قطب شمال قرار دارد، مشاهده می شود در حالی که در نیمکره جنوبی بین همان مدارها خشکی قطب جنوب قرار گرفته و تقریباً تمام آن خشکی است. در نیمکره جنوب حداکثر گسترش آبها بین مدار 50 و 60 درجه قرار دارد و گسترش آب در نیمکره شمالی در حدود مدار 65 درجه می باشد.
با توجه به پراکندگی دریاها و اقیانوسها، در مقابل دو نیمکره شمالی و جنوبی، دانشمندان کره زمین را به دو نیمکره آبی و خشکی تقسیم کرده اند، که در آن قسمت اعظم آبها در یک نیمکره و بیشتر خشکی ها در نیمکره دیگر قرار می گیرد. براساس این تقسیم بندی قطب نیمکره خشکی در کشور فرانسه و قطب نیمکره آبی در نزدیکی زلاندجدید قرار دارد.
جدول زیر درصد آبها را نسبت به سطح دو نیمکره شمالی و جنوبی بر حسب عرض جغرافیایی نشان می دهد.

پایگاه ملی داده های علوم زمین