تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - تاریخچه و تكامل علم اقیانوس شناسی
1389/10/20

تاریخچه و تكامل علم اقیانوس شناسی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

محتوای علم اقیانوس شناسی، مانند هر علم دیگری، تاحد زیادی بستگی به تاریخچه این علم دارد. بی‌تردید، اطلاعات و معلومات كنونی ما در مورد اقیانوس ها هنوز نارسائی‌ها و كمبود‌هایی دارد كه در ‌آینده كامل‌تر خواهند شد.
تاریخ علم اقیانوس شناسی را می‌توان به دو مرحله تقسیم نمود:
اول مرحله جغرافیایی و دوم مرحله اقیانوس شناختی.

تا اواسط قرن نوزدهم‌، بشر به تدریج و با صبر‌ و ‌شكیبایی زیاد، نقشه ‌اقیانوس‌های جهان را كامل كرد. این نقشه‌ها به تناسب پیشترفت‌هایی كه از یك سو در فن ساختن كشتی‌ها و سرعت و قابلیت تحرك آنها و از سوی دیگر در علم نجوم و كاربرد ادوات نجومی تحقق می‌یافت‌، ساده‌تر و دقیق‌تر می‌شدند.
تا شروع قرن هفدهم، سفرها و اكتشافات اقیانوس شناختی از انگیزه‌های اقتصادی الهام می‌گرفتند، به عبارت دیگر تدارك و انجام این سفرها اساساً به خاطر جستجوی منابع جدید فلزات قیمتی و ادویه‌جات صورت می‌گرفت. نقطه اوج و اعتلای این دوران، بدون تردید، اولین مسافرت دور دنیاست كه در ماه سپتامبر1519 میلادی، به وسیله ماژلان شروع شد و در سال 1522 به وسیله دستیار و جانشین او الكانو به پایان رسید.
از اوایل قرن هفدهم تا اواسط قرن هجدهم، می توان گفت كه در شناخت و اكتشاف اقیانوس های جهان، گام تازه‌ای برداشته ‌شد. در این مرحله‌ بود كه اكتشافات بعدی طرح ریزی و مشخص می‌گردیدند. موفقیت‌هایی كه در این دوره به دست آمده‌اند عبارتند از: شناسایی بهتر و كاملتر بخش شمالی اقیانوس كبیر و به خصوص بخش شمالی اقیانوس اطلس و مهمتر از همه، كشف و شناسایی استرالیا و گینه جدید.
در قرن نوزدهم با انجام سفر دریایی كشتی انگلیسی چالنجر بر روی تمام دریاهای جهان، در بین سالهای 1873تا 1876 اقیانوس شناسی مدرن متولد می شود. در این سفر، توپوگرافی و مورفولوژی كف اقیانوس‌ها، خواص فیزیكی آبها و موجودات زنده‌ای كه تا اعماق بیش از 6000 متر جمع آوری شده بودند، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. غنای دستاوردهای علمی سفر چالنجر باعث تشویق به ساختن و به آب انداختن كشتی‌های مخصوص اقیانوس شناسی در تمام اروپا و امریكا شد.
در عصر حاضر، استفاده از جدیدترین دستگاه‌های علمی، زیردریایی‌های اعماق زیاد و ماهواره‌ها، باعث تحولات شگرفی در علم اقیانوس شناسی شده اند.
البته باید متذكر شد كه دریاها و اقیانوس ها هنوز متضمن بسیاری از اسرار نهفته می‌باشند كه بتوانند حس كنجكاوی نسل‌های زیادی از اقیانوس شناسان را اقناع كنند.پایگاه ملی داده های علوم زمین