تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - میزان آبدهی و تعداد چشمه های ایران
1389/11/4

میزان آبدهی و تعداد چشمه های ایران

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،


چشمه های بزرگ و قدیمی ایران

میزان آبدهی به عوامل مختلف از جمله به عوامل زیر بستگی دارد:
•جنس زمین هایی که آب حاصل از بارندگی ها (برف و باران و غیره) را دریافت می دارد و تشکیل چشمه می دهد.
•قابلیت نفوذ آب در زمین کم و سفره آبدار بسیار وسیع باشد، چشمه به صورت یکنواخت در تمام فصول آب می دهد. و اگر قابلیت نفوذ زیاد و سفره آبدار کوچک باشد، میزان آبی که از چشمه خارج می شود بستگی به بارندگی دارد. از این رو در بهره برداری از آبهای زیرزمینی باید سعی کرد از ذخایری که در عمق دره ها و دارای آبدهی ثابت و در ضمن زیاد است، استفاده شود.
بطور کلی چشمه ها در فلات ایران، هم از نظر تعداد و هم از نظر میزان آبدهی دارای اهمیت بوده و هست. در ایران چشمه های متعدد با آبدهی متفاوت به ویژه در مناطق کوهستانی و پایکوهی، بسیار وجود دارد.
چنین به نظر می رسد که از تعداد چشمه ها و میزان تخلیه و برداشت آب زیرزمینی از این منبع در ایران اطلاع دقیق و آمار کاملاً صحیحی در دست نباشد زیرا در منابع مختلف ، متفاوت ذکر شده است.
میزان کل آبهای زیرزمینی که سالیانه برداشت می شود، 8/31 میلیارد متر مکعب است که 7/8 میلیارد متر مکعب از 9841 دهنه چشمه و 7/7 میلیرد متر مکعب، از 19442 رشته قنات و بقیه از چاه های عمیق و نیم عمیق برداشت می شود. آب قنات، حدود 24 درصد از کل منابع آب زیرزمینی برداشت شده را تشکیل می دهد، در صورتیکه آب بدست آمده از چشمه ها که تعداد آنها حتی حدود نصف تعداد قنات ها می باشد، بیشتر از آب قنا ت ها است.
با استفاده از تکنولوژی امروزی و لوله کشی آب چشمه ها برای مکان و محل های مساعد (جهت بهره برداری کشاورزی و یا شرب و مصارف دیگر) می توان حداکثر بهره را از این منبع آب زیرزمینی برد و قسمتی از احتیاجات منطقه را تأمین کرد.


پایگاه ملی داده های علوم زمین