تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - مزایا و معایب منابع آب کارستی
1389/11/8

مزایا و معایب منابع آب کارستی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

منابع آب کارستی نسبت به منابع آب آبرفت ها دارای مزایایی است به عنوان مثال:
در بعضی از نقاط به ویژه نواحی دورافتاده جنوب کشور، منابع آبرفتی محدود است و یا از لحاظ کیفی مناسب نیست در حالی که در همین مناطق غالباً منابع کارستی عظیم و در سطح وسیعی وجود دارد.
معایب آب کارستی یکی این است که اگر عمق چاهی که حفر می شود، خیلی زیاد باشد، پمپاژ آب خود مسئله است. اما اگر آرتزین باشد خیلی خوب است و مسئله ای ایجاد نمی کند. خوشبختانه حداکثر عمق چاه هائی که تاکنون در مناطق آهکی حفرشده از 300-400 متر تجاوز نکرده است.
دیگر اینکه در مواردی ممکن است حفر چاه های عمیق در مناطق آهکی باعث کاهش آب و یا خشک شدن آب چشمه های آهکی آن در مناطق آهکی باعث کاهش آب چشمه های آهکی آن منطقه گردد. اما به موجب گزارش یکی از کارشناسان در سمینار آب کشور در سال 1360 بعضی از چاه ها که بین 8 تا 10 سال است مورد بهره برداری قرار میگیرد اثر زیادی در کاهش آبدهی چشمه ها نداشته باشد. و خلاصه در مواردی ممکن است منابع آب کارستی از یکجا رخنه یا راهی برای خروج پیدا کند و خارج شود و مخزن آن خالی گردد به طوری که در محل مورد نظر دیگر نتوان از آن استفاده کرد. البته این موضوع در مورد چشمه های آهکی و یا آب جمع شده در بعضی از مخازن که پس از تخلیه، تشکیل غار را می دهد، بیشتر صدق می کند.پایگاه ملی داده های علوم زمین