تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - منابع آب کارستی و مسائل آن
1389/11/8

منابع آب کارستی و مسائل آن

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

از آن جمله موارد زیر را می توان نام برد:
علائم بیرونی یاظاهری:
فرورفتگی های گودی که در کف آنها رسوبات رسی اغلب قرمز (اکسیده شده) جمع شده است. کف این فرورفتگی ها باز (سوراخ) است به طوری که آب می تواند از آنجا بگذرد. از علائم دیگر آن، حفره های کوچکتری است که عمق آنها زیاد است و به عمق حفرههای آهکی می رسد . مجاریی که راه می کند به عمق حفره های آهکی و خلاصه دره های خشک بن بست که از دیگر آثار سطحی مناطق کارستی است.

علائم درونی:
وجود غار، تشکیلات استلاگتیت و استلاگمیت. چشمه های آهکی یا رودهای زیرزمینی و غیره.
یک منطقه یا چشمه کارستی ممکن است از چند منشاء و در مواردی هم از یک منشاء تغذیه شود. هرگز دیده نشده است که حوضه های آبگیر کارستی با حوضه آب زیرزمینی منطبق باشد زیرا ممکن است که یک چشمه کارستی از چند صد کیلومتر تغذیه شود.   آب منابع کارستی ممکن است با آبهای زیرزمینی طبقات آبرفتی در ارتباط باشد و از آنها تغذیه شود و ممکن است که این طور نباشد. آب منابع کارستی ممکن است در بالا و یا در زیر آبهای زیرزمینی قرار بگیرد، ولی در اکثر موارد پایینتر از آن است. روی همین اصل برای دسترسی به آن باید به اعماق زمین رفت.
ممکن است که آب منابع کارستی با آب زیرزمینی در ارتباط باشد و تغذیه آن هم کم باشد. از این رو آب منابع کارستی که تغذیه آن از طریق درز و شکاف صورت می گیرد، در مقایسه با آبهای زیرزمینی طبقات آبرفتی که تغیه آنها بر اساس تخلخل است، همیشه قابل اعتماد نیست. بعلاوه امکان دارد که آب حبس شده در زمین های کارستی، از یک جا درز به وجود آورد و خارج شود.
راجع به کیفیت آب منابع کارستی این طور اظهارنظر می شود که تا آب در شبکه کارستی به پایین برسد، در نتیجه تشکیل کربنات و حل شدن مجدد آن به کرات، کیفیت آن تغییر می کند. رویهم رفته آب این منابع خوب است ولی کمی آهک دارد. مقدار انیدرید کربنیک آزاد در آب های زیرزمینی بین 20 الی 50 میلی گرم در لیتر و در زمین های زراعتی به دلیل وجود حیات در آن، از این مقدار بیشتر است. میزان کربنات آبها به دلیل محدودیت مذکور عموماً بین 100 الی 200 میلی گرم در لیتر می باشد. بنابراین سرعت انحلال، در سنگ های آهکی مختلف نیز به یک میزان نیست. به عنوان مثال کلسیت 37 بیشتر از دولومیت 38 در آب حل می شود.
پایگاه ملی داده های علوم زمین