تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - اصلاح آبهای زیرزمینی
1389/11/15

اصلاح آبهای زیرزمینی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

اصلاح آب زیرزمینی و خاک از طریق تزریق هوا
در این روش (In Situ Air Sparging With Soil Vapor Extration) رفع آلودگی آب زیرزمینی و خاک در محل از طریق تزریق هوا و استخراج بخارات از سفره آب و خاک صورت می گیرد. این روش سبب کاهش سریع ترکیبات آلی فرار از بخش زیر سطح ایستابی آب زیرزمینی می شود.

اصلاح بیولوژیکی آب زیرزمینی در محل
در این روش (In Situ Bioremediation) آلاینده ها به وسیله موجودات میکروسکپی تجزیه کننده مواد شیمیایی که به محیط وارد می شوند، عمل رفع آلودگی را انجام می دهند.اصلاح به روش مخلوط جریان هوا و موجودات میکروبی در محل

دراین روش (In Situ Bioventing Combined With Low Flow) یا(Biosparging Air Sparging) هوا به ملایمت همراه با موجودات میکروبی در آب زیرزمینی تزریق شده، ترکیبات آلی فرار در محل تجزیه شده، بخارات خروجی کاهش یافته و در نتیجه تصفیه گازهای خروجی کاهش می یابد. شکل زیر این عملیات را نشان می دهد.جمع آوری آلاینده های گازی از طریق ایجاد خلاء و تصفیه آنها
در این روش (Vacuum Enhanced Pump and Treat) با ایجاد خلأ در سطح زمین بخارات موجود در خاک و آب زیرزمینی آلوده خارج می شوند. این روش بسیار موثر در محیط هایی با نفوذ پذیری کم (سیلت و رس) می باشد.

خروج آب آلوده و تصفیه آن در خارج از محل آلودگی
دراین روش (Pump and Treat) آب زیرزمینی آلوده را توسط پمپ خارج ساخته سپس توسط یکی از روش های تصفیه فاضلاب آن را مورد تصفیه قرار می دهند. این روش در سفره های قابل نفوذ بیشترین تأثیر را دارد.

اصلاح با استفاده از گیاهان
در این روش (Phytoremediation) از گیاهان بید، یونجه، نی، لویی، سنبل آبی و ... برای تصفیه آبهای آلوده زیرزمینی طی فرایند جذب، تجزیه و تحلیل ترکیبات مضر استفاده می شود. در این طریق برخی از مواد آلاینده معدنی در آب ها به عنوان عناصر حیاتی رشد گیاهان بوده که از طریق ریشه به سهولت جذب می شوند. همچنین فلزات سنگین می توانند در بافت گیاهان تراکم یافته از محیط آبی خارج شوند. ترکیبات آلی از جمله آفت کش ها توسط گیاهان جذب شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ماهیت اولیه خود را از دست می دهند.

اصلاح خاک رس آلوده به وسیله جریان الکتریکی
این روش ( Electrokinetic Remediation of Contamination Clay) به ویژه در رفع آلودگی فلزات سنگین و موادی که می توانند حالت یونیزه بگیرند (به عبارتی دارای بار الکتریکی هستند) در خاک های رسی استفاده می شود.پایگاه ملی داده های علوم زمین