تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - زمین های دارای قابلیت نفوذ زیاد
1389/12/6

زمین های دارای قابلیت نفوذ زیاد

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

در این بخش می بایست سنگ هایی را که تجزیه آنها، باقی مانده قابل ملاحظه ای بر جای می گذارند مانند (شیست ها، گرانیت ها و ماسه سنگ ها)، از سنگ ها و زمین هایی که برعکس مانند زمین های آهکی و گچی بر اثر آب های گاز کربنیک دار قسمت اعظم شان به حالت محلول در می آیند از یکدیگر تمیز دهیم. در حالت اول در اکثر موارد شکاف ها پر می شوند و درنتیجه این زمین ها مانند زمین های غیرقابل نفوذ عمل می نمایند. در حالت دوم اهمیت مواد باقی مانده ناشی از انحلال نسبت به حجم سنگ حل شده ناچیز است و شکاف های سطحی که در ارتباط باشکاف های عمیق می باشند دائماً بزرگتر می شوند.

زمین های آهکی در سطح خود دارای تعداد بی شماری نقاط جذب آبهای سطحی می باشند که گاه در یک منطقه متمرکز هستند و گاه به صورت پراکنده می باشند. سطوح آهک ها مانند غربال با شبکه های بسیار عریض عمل می نمایند که دائماً براثر عمل شیمیایی آب ها تعریض می گردند. بنابراین در سنگ های آهکی که به علت ماهیت سنگ شناسی خود غیرقابل نفوذ هستند، لیکن به صورت سنگ قابل نفوذ تلقی می گردند، قاعده ای وجود دارد که عبارت از پخش بسیار نامنظم شبکه های هیدرولوژیکی زیرزمینی می باشد. معذالک حالاتی وجود دارند که در آنها وضع رسوبگذاری به دنبال یک تحول تکتونیکی مناسب باعث قرار گرفتن آهک شکاف دار بین لایه های غیرقابل نفوذ گردیده است. نفوذ آبها در چنین موارد ویژه و نادری بستگی به سطح سفره آب زیرزمینی دارد که در آهک تشکیل گردیده است. در آهک ها همانند واریزه های سنگی از انواع مختلف که اهمیت زیادی پیدا می کنند، همان طوری که دیدیم نقش هوایی که از اعماق مختلف عبور می نماید مهم می باشد. آب های متراکم شده بر اثر تغییر درجه حرارت هوا یا به طریقی محدودتر بر اثر افزایش فشار اتمسفر در محیط اشباع شده روی دیوارهای سنگی ریزش کرده، همانند آب های جاری به شبکه های عمیق که به منزله جمع آوری کننده جریان ها می باشند ملحق می گردند. معذالک نفوذ آب درآهک مشروط بر آن است که آهک از قبل شکاف برداشته باشد. اگرتحول این سنگ، برای مثال دگرگونی آن، شکاف ها یا سطوح لایه بندی را از بین برده باشد، عملاً غیرقابل نفوذ نخواهد بود. بدین سبب مرمر که آهک دگرگون یافته است بسیار کمتر از آهک شکاف دار در اعماق مورد نفوذ آب های فرورو قرار می گیرد. زمین های گچی که دارای شکاف های کم تر از زمین های آهکی ولی متخلخل می باشند و گاهی ماسه سنگ دارای خصوصیاتی بین زمین های کارستی و زمین های دارای قابلیت نفوذ کم می باشد.


نحوه نفوذ آب به واحدهای آهکی


نفوذ آب در یک منطقه رسی


پایگاه ملی داده های علوم زمین