تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - محل استقرار آب زیرزمینی
1389/12/27

محل استقرار آب زیرزمینی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

آب پس از ورود به زمین، فضاها و منافذ موجود در خاک را اشغال می کند. منافذ موجود در خاک اغلب کوچک و درارتباط باهم هستند. در سنگ ها، درزها و شکستگی هایی وجود دارد که فضاهای لازم را برای آب زیرزمینی به وجود می آورد. گاهی در بعضی از سنگ ها فضاهای خالی بزرگی یافت می شود. در پاره ای از سنگ ها منافذ سنگ ممکن است با هم ارتباط نداشته باشند و در نتیجه آب در درون سنگ قادر به حرکت نباشد.

تقسیم بندی منافذ موجود در سنگ ها از نظر نحوه تشکیل
منافذ اولیه:
مجموعه فضاهای خالی است که همزمان با تشکیل سنگ در آن به وجود آمده است. مثل فضاهای موجود در بین دانه های یک سنگ رسوبی.
منافذ ثانوی:
فضاهای خالی است که در نتیجه فرایندهایی که پس از تشکیل سنگ به روی آن اثر کرده، ایجادشده اند. مقدار فضاهای خالی را با «تخلخل» بیان می کنند و بنا به تعریف تخلخل عبارت است از درصد حجم فضاهای خالی موجود در یک سنگ یا خاک، به حجم کل آن، میزان تخلخل در سنگ ها و رسوبات متفاوت است و از نزدیک صفر تا بیش از 50% درصد تغییر می کند.


پایگاه ملی داده های علوم زمین