تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - منشاء و سن آبهای زیرزمینی
1389/12/27

منشاء و سن آبهای زیرزمینی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

بارش های جوی منبع اصلی آب شیرین زیرزمینی هستند. آب ممکن است به طور مستقیم از جایی که به زمین می رسد به طرف زیرزمین نفوذ کند یا ممکن است ابتدا از طریق جریان سطحی رودخانه ها و دریاچه ها جمع شود و سپس به زمین نفوذ نماید. آب زیرزمینی با منشاء جوی که قسمت جدیدی از سیکل هیدرولوژی بوده و به نام (آب نیواری) خوانده می شود. اصطلاح جدید مربوط به دوره معاصر زمین شناسی است، که ده ها هزار سال را در بر می گیرد.

قدیمی ترین آب زیرزمینی که منشاء جوی داشته ولی میلیون ها سال است که از سیکل هیدرولوژی جدا شده آب زندانی (محبوس) نامیده می شود. این آب به طور مشخص آن قسمت از آب زیرزمینی است که وقتی سازندهای زمین شناسی تشکیل می یافته، درآنها وجود داشته است، یعنی آبی است که در حین تشکیل رسوبات در بین رسوبات باقی مانده است. آب زندانی غالباً در قسمت های عمیق حوضه های آب زیرزمینی یافت می شود. کیفیت این آب معمولاً نامناسب است مخصوصاً اگر با رسوبات نمکی یا سایر سنگ های تبخیری در تماس بوده باشد. چون آب زندانی توقف زیادی در زیرزمین داشته است ممکن است مسافتهای زیادی نیز طی کرده باشد، حتی اگر سرعت آن خیلی کند باشد.
آب ژونیل که ژرفا نیز نامیده می شود (Primitive Water) آبی است که هرگز در سیکل هیدرولوژی شرکت نکرده است. این نوع آب در درون زمین تشکیل شده و منشاء آتشفشانی یا مواد مذاب درونی دارد. آب ژونیل در نتیجه فعالیت های آتشفشانی می تواند به طرف پوسته زمین جاری شود. در هر صورت، این آب مواد معدنی زیادی در خود دارد و احتمالاً به عنوان منبع آب قابل توجهی به شمار نمی رود (مک گنیس، 1963).
آب های ماگمایی شامل آب آتشفشانی (که از مواد مذاب درونی کم عمق جدا شده) و آب پلوتونیک (آتشفشانی) (که از مواد مذاب عمیق زمین جدا شده است) می باشند.آب دگرگونی آبی است که در فاصله زمانی دگرگونی در سنگ ها وجود داشته است. آب دریایی آبی است که از اقیانوس ها به طرف لایه های آبدار زیرزمینی حرکت کرده است.
در ارتباط با عمر آب زیرزمینی می توان چنین گفت: عمر آب زیرزمینی ممکن است از چندین سال یا کمتر تا ده ها هزار سال یا بیشتر تغییر کند. با فرض اینکه 25% بارندگی در ایالات متحده امریکا تبدیل به آب زیرزمینی می شود، حجم آب زیرزمینی تا عمق 800 متری معادل تغذیه در یک فاصله زمانی 160 ساله می باشد، که نشان دهنده حدود عمر متوسط آب زیرزمینی در ایالات متحده و مناطق دیگری با شرایط زمین شناسی و اقلیمی مشابه می باشد.
آب نیواری قدیمی غالباً در مناطق خشک پیدا می شود. در چنین مکان هایی بیشتر آب زیرزمینی درحین فواصل زمانی پیشین اقلیمی با بارندگی زیاد تشکیل شده است. تاچر و همکاران (1961) سن تعیین شده با کربن 14 را برای آب زیرزمینی لایه های آب دار تحت فشار واقع در عربستان صعودی را (که از اعماق 382 متر تا 214 متر نمونه برداری شده) از 20000 سال تا بیشتر از 33000 سال تخمین زده اند.


پایگاه ملی داده های علوم زمین