تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - تعریف آب زیرزمینی
1389/12/27

تعریف آب زیرزمینی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

آب زیرزمینی (Ground Water) آن قسمت از آب زیر سطح زمین است که توسط چاه ها، قنات ها یا گالریهای زهکشی می تواند جمع آوری گردد و یا به طور طبیعی از طریق منافذ تراوشی یا چشمه ها در سطح زمین جریان پیدا کند. آب زیرزمینی در طی قرون و اعصار منبع آب مهمی بوده است. چاه های قدیمی را می توان در صحاری خاور میانه که مهد اولیه تمدن شمرده می شوند، پیدا نمود.

بعضی از تونل ها یا قنات های قدیمی هنوز در ایران مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه نیز آب زیرزمینی یک منبع آب مهم برای برخی شهرها و صنایع و آبیاری در حومه شهرها و مزارع است. آب زیرزمینی مانند هر منبع طبیعی دیگر محدود است، از این رو آب های زیرزمینی باید به طور معقول مورد بهره برداری قرار گیرند و از استفاده های غیر ضروری جلوگیری به عمل آید و در مقابل آلودگی ها و از جمله از آمیخته شدن با آب شور حفاظت شوند.
آب زیرزمینی قسمت مهمی از منابع آب شیرین دنیا را تشکیل می دهد. تخمین های کلی منابع آب نشان می دهد که آب زیرزمینی حدود 6/0% کل آب دنیا را تشکیل می دهد. چون آبهای زیرزمینی پایین تر از 8/0 کیلومتر شور بوده یا استخراج آنها از لحاظ تکنولوژی دشوار و یا از لحاظ اقتصادی گران است، می توان گفت حجم کلی آب زیرزمینی قابل استفاده در حدود 4.2x106کیلومتر مکعب می باشد. این مقدار خیلی بیشتر از 0.126x106کیلومتر مکعب آب شیرین ذخیره شده در دریاچه ها و رودها است. ذخایر آب یخچال ها و پوشش های یخی وسیع ترین حوضه های نگهدارنده آب شیرین در سیکل هیدرولوژی جهانی هستند.
در جدول زیر انواع آبها و درصد حجم آنها نسبت به کل نشان داده شده است (نیس و فت 1972).
پایگاه ملی داده های علوم زمین