تبلیغات
پایگاه تخصصی زمین شناسی و جغرافیا - کاربردهای هیدرولوژی
1389/12/27

کاربردهای هیدرولوژی

   نوشته شده توسط: تلگرام MzR_F    نوع مطلب :جغرافیای آب ها ،

امروزه این علم در طراحی و طرز عمل سازه های هیدرولیکی نظیر سدهای ذخیره ای و انحرافی، کانالهای آبیاری و زهکشی و پل، مهندسی رودخانه و کنترل سیلاب، آبخیزداری، جاده سازی، طراحی تفرجگاه مسائل بهداشتی و فاضلاب شهری و صنعتی و زمینه های زیست محیطی گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد.
   هر سال به سطح خشکی های زمین حدود 110000 کیلومتر مکعب آب به صورت نزولات جوی فرو می ریزد. در عوض 70000 کیلومتر مکعب آن به صورت تبخیرخارج می شود. تفاوت این دورقم 40000 کیلومتر مکعب است که منابع تجدید شونده آب را تشکیل می دهند. مقدار سرانه آب تجدید شونده در سطح دنیا رقمی حدود 7400 متر مکعب در سال برای هر نفر است، اما این مقدار بطور یکنواخت تقسیم نشده است.
   متخصصان هیدرولوژی رقم مصرف 1000 متر مکعب آب در سال را برای هر نفر مرز کم آبی یک کشور تعیین کرده اند. این رقم در مصر30، در قطر 40، در لیبی160 و در عربستان 140 متر مکعب در سال برای هر نفر برآورد شده است. همگی این کشورها جزء کشورهای کم آب محسوب می شوند. در ایران این سرانه 1500 متر مکعب در سال تخمین زده شده است. با این حساب نمی توان ایران را یک کشور کم آب تلقی کرد. یکی از راههای سازگاری با خشکی استفاده بهینه از منابع آب است. باید سعی کرد که تا حد امکان از ریزش های جوی، جریان آب های سطحی و منابع زیرزمینی به نحو مطلوب استفاده شود و این کار عملی نخواهد بود مگر با شناخت پدیده های هیدرولیکی.


پایگاه ملی داده های علوم زمین